דגם אמריקאי

  •  

    דוגמנית : אינה חורמוב

    Liad Anav + Igor Ilyushenko : צלמים 

  • סמלי ביה"ס לכל ערי המרכז