דגם טל

  • noa nadler : דוגמנית

    Liad Anav + Igor Ilyushenko : צלמים 

  • סמלי ביה"ס לכל ערי המרכז