דגם 3/4 ילדות רחב

  • דוגמנית : שירי דנינו

  • סמלי ביה"ס לכל ערי המרכז