דגם שלי וי רחב

  • דוגמנית : שירי דנינו

  • סמלי ביה"ס לכל ערי המרכז